Poesie Siciliane
Favuli morali
LXXXXIV

Lu codici marinaru

Conosciutu in Sicilia l'anticu
Nomu di Cola-pisci anfibbiu natu
Sutta di li secundu Federicu
Omu in sustanza ben proporziunatu,
Pisci pri l'attrtibutu singulari
Pi stari a funnu cu li pisci a mari.

Scurrenni li gran pelaghi profunni
facia lunghi viaggi, e rappurtava
Ci meravigghi visti sutta l'unni,
E molti di sua manu li nutava.
Mi capitata 'ntra li tanti chista
Scritta di propria sua manu, e rivista.

In funnu di lu Balticu, e a li spaddi
Di 'na muntagna in mari sprofundata
Cuverta d'un vuschittu di curaddi
Vitti 'na turba granni radunata
D'insetti molestissimi forensi,
Chi trattava un processu 'ntra sti sensi:

Si truvau devoratu un grossu tunnu,
E pri st'accasu foru processati
Pochi sarduzzi ritruvati a funnu
Supra di un ossu cu li mussi untati.
Cu fiscu, ch' un strumentu chi vi frica,
Cci apriu di tunnicidiu la rubrica.

E tantu ddi sarduzzi chi liccaru
Quantu chiddi, ch'in bucca avianu grasciu,
Tantu chiddi chi appena lu cioraru
Tutti fora comprisi 'ntra lu fasciu;
Dicianu: Cc nun c' ossu, n spina.
Foru cti in fraganti, prova china.

La nostra liggi parra tunnu e chiuaru:
Lu pisci grossu mancia lu minutu!"
Cc li minuti lu grossu si manciaru.
L'ordini di la liggi nnu sburdutu
D'una liggi ch' in nui fundamintali,
Dunca su' rei di pena capitali.

Di li povivi esclama l'avvocatu:
"Pri st'infelici la difisa chiara
Lu scheretru di l'ossa smisurato
Lu tunnu almenu era di tri cantara;
Tutti sti sardi 'ansemmula assummati
Nov'unzi nun cci li su' si li pisati;

Si scapulanu cchi di nov'unzi
(comprisi anchi l'entrangos tutti quanti
Cu li squami, li reschi, peddi, e 'nsunzi)
'Mpinnitili; e livatili davanti;
Ma si 'un ponnu nov'unzi scapulari
Stu tunnu unni si l'appiru ficcari?"

Ripigghiava lu fuscu: Li misuri
E li pisi nun su' punti ligali,
Servunu sulu pri li vinnituri;
Cc si tratta di causa capitali.
N 'na rubrica di cui vinni e spenni
Putr smuntari 'na liggi solenni.

E datu chi nun fussiru li sardi
Rei tunnicidi, puntu stabilitu,
Cchi unni mancia lu grossu nun azzardi
Nemmenu di liccari lu minutu...
Concedu, dici l'autru, chista curpa;
Ma cc si tratta d'ossu e non di purpa.

Si sbattiu di cc e dd citannu testi
In gerghi giburnischi oltramarini,
E si citaru codici e diggesti
Commentati da cernj e da 'mmstini,
Parlaru fatti, e tantu scarruzzaru
Chi lu punti mattanti lu sgarraru.

Sidevanu da lu jiudici li granci,
Lu prisidenti era un granciu fudduni;
Tutti a dui vucchi, acciocch l'una manci,
L'autra addrizzi buggj, torcia ragiuni,
E cu ottu pedi a croccu a dritta e a manca
Trasevanu di chiattu e di fajanca.

Nun nnu accessu a sti divinitati
Salvu chi li supremi sacerdoti;
Cio li compatruni e l'avvocati;
Lu curiali un pocu cchi rimoti
Curunanu li vittimi di ciuri.
Mentri vannu sucannici l'umuri.

Tuttu lu restu populu profanu,
N 'ntra stu santuariu metti pedi;
O si cci 'ntra un locu stramanu
S'agnuna, e guarda la suprema sedi
Chi la vita disponi e di tanti
Aviri facult di tutti i quanti.

Doppu chi sessionaru un longu pezzu,
Da una parti e da l'autra l'avvocati;
E lu fiscu a li straggi sempri avvezzu
Nni vulia 'mpisi e nni vulia squartati,
Li judici gridaru: fora tutti!
E si chiusiru suli 'ntra li grutti.

Chisti dunca spusannu a la prudenza
Li riguardi a li proprii fortuni
Consultanu lu codici, ma senza
Dari un'ucchiata a lu sensu comuni,
Nun vulennu avvilirisi a pinsari
Comu pensunu tutti li vulgari.

Dicevanu dicchi: si s'apri strada,
A consultari la ragiuni un pocu,
La Curia tutta quanta ruinata,
N lu foru legali vi cchi locu,
E qualunqui idiota e strafalariu
Trasir 'ntra lu nostru santuariu.

Si nui circamu cui effettivamenti
Si divurau u tunnu, nni tiramu
L'odiu di li 'mmistini oggi potenti.
Basta chi in chisti un qualchi esempiu damu,
O liccaru, o ciararu, sempri un casu;
Sunnu sensi ugualmenti e vucca e nasu.

Cu sti riflissioni santi e giusti,
Mittennusi lu testu avanti l'occhi,
Scrissiru cu li spini di lagusti
La sintenza, racchiusi 'ntra crafocchi,
Chiusa c'un ita quod per appendici,
Ch'in gran parti la sburdi e contradici.

Si assolvanu li sardi di la morti,
Ita quod nun potissiru campari,
A st'oggettu li squami e ogni sorti
Di grassu, e 'nsunzi, e peddi devorari
Si li diva lu fiscu; e in spiaggi ingrati
Li rimasugghi sianu confinati.

Sta sintinza, riguardu a lu fatali
Codici, parsi d'equit vistuta:
Per certuni dissiru, chi mali
L'equit fussi stata cumpartita;
Ch'in canciu di distinguiri confunni
Li ciauraturi e licchiabunni.

'Ntra un annu intantu di fricazioni,
Di carciri, stritturi, e assaccareddi
Va trova sardi cchi? Di porzioni
Nun nni ristau chi sula resca e peddi;
L'autra mitati sfumau pri la strada
Da l'insetti fiscali divurata:

Pri riguri do codici st'insetti
Non putianu li sardi devorari;
Ma lu ritu, in virt di soi ricetti,
Fa tuttu impunimenti fari e sfari;
Pertantu cui stu ritu oggi professa
Si metti supra di la liggi stessa.

Cola proposi sta difficultati:
Si cca la forza chidda chi privali
Pirch inventari sti formalitati,
Judici, foru, e codici legali?
Chista da Cola a un trigghiu fu proposta
Ed eccu qual stata la risposta:

Li granci avvezzi a perdiri jurnati
'Ntra l'oziu, insidiannu li pateddi,
N avennu forza, lena, e abilitati
Di assicutari vopi ed asineddi,
Idearu un sistema di sta sorti,
E poi l'insinuaru a li cchi forti;

Dimustrannuni l'utili e profittu,
Chi quantu cu la forza nnu defattu
Cunvinia chi l'avissuri di dirittu
Autenticatu in codici e contrattu;
E li niputi, o pocu, o nenti bravi
Di li vantaggi godanu di l'avi.

Chiddi chi li soi figghi e li niputi
Si viduni pri drittu assicurati
Sunnu ad autorizzari divinuti
Li granci cu li vucchi scancarati
E d'unanimi votu si proponi
Fidarni a iddi l'esecuzioni.

Stu codici li granci esaggerannu,
Mustraru ad evidenza lu vantaggiu
Di li potenti, e lu minuri dannu
Possibili pri l'autri. E tantu saggiu
Parsi a la vista da la scorcia in fora,
Chi fu abbrazzatu, e si osserva tutt'ora.


Giovanni Meli
1847

 

 

www.colapisci.it