L'alluvioni i Missina

Fici nu bruttu sonnu propriu a ieri,
chi acqua i cielu, petri e terra nira
scinneru comu 'n ciumi, nn'anzi arreti,
puttannu a distruzioni n'ta na sira.

N'tichi paiseddi t'on coppu ssuttirrati
i na furia n'firnali e priputenti
e ddi straduzzi a'n trattu cancillati
senza chi nuddu putia 'cchiu' fari nenti.

Casi, 'nnimali e genti strascinati,
sonni, spiranzi, pi' sempri pidduti,
erunu peti eti, 'mmenz ' o fangu spugghiati,
pariunu suddateddi n'ta lu campu caduti!

Cianci Missina, svintrata e disulata,
poviri figghi di un paisi a luttu,
senza 'cchiu' ciatu, sta terra marturiata,
avia di tantu bbeni e persi tuttu.

Sutta i maceri e' nu bumbardamentu,
nu buatu a ' trasaltu comu un lampu
Briga, Scaletta, Giampilieri, Molino, Altolia
da muntagna "ffuati" senza scampu!

Grida d'aiutu! Prestu o matri mia!
Si iapreru i cieli, fini i munnu paria;
si 'n tisi n'ta lu scuru, all improvvisu,
nuddu s'immaginava stu turmentu,
vitti l infernu unn'era u paradisu
e u ventu 'ccarizzari ogni lamentu!

Quannu i silenziu si calau u sipariu
l'acqua fitta scinnia sempri 'cchiu' forti,
di apocalissi si tinciu u scinariu
chi a morti li stanau d'intra li porti.

Chi fracellu Signuri! Chi ruvina!
M' pressu iornu era a stragi di 'nnuccenti
misa in ginocchiu oh povira Missina
tradita ancora du statu promittenti!

Politici in poltrona e classi dirigenti
si pi tempu ci faciu li protezioni
li salvau da li framni e i smottamenti
ma vi piddistu chi paroli e i convenzioni.

Unni fineru li soddi destinati?
Quali stradi pigghiaru sti miliuni?
Vostra e' a cuscienza pi sti morti 'mmazzati!
Vostru e' stu focu di palla di cannuni!

Bari in silenziu, fasciati i tri culuri,
lacrimi amari di campani a mortu,
scunsulatu e' stu cori, chi duluri...
non trova cchiu' ne' paci ne' cunfortu..

Chista e' l Italia, terra sciagurata,
paisi senza gloria e i brava genti,
chi spera e spetta, ma e' sempri 'bbannunata,
unni l'eroi non restunu n'ta storia
e cu guverna non cunchiuti nenti!

 

 

Lucia  Naccari
 

 

www.colapisci.it