Spugne
Tethya aurantium

Tethya citrina


 

Alberto Biondi

www.colapisci.it