Lichene marino
Lithophyllum lichenoides

Alberto Biondi

www.colapisci.it