Lichene marino
Lithophyllum lichenoides

Alberto Biondi

 

  

www.colapisci.it