altre versioni: Canta la notti, Giuf e lu cardinali

Giuf e lu canta-matinu

Si cunta ca a tiempu di Giuf 'na matina nni I'arba mentri iddu era curcatu, senti sunari la fiscaliettu e spj' a s matri:
- M', cu' j chissu chi passa?

S matri cci dici:
- Chissu lu canta-matinu.

Ogni matina passava stu canta-matinu; 'na matina si susi Giuf e va a'mmazza stu canta-matinu, ca era un omu chi sunava lu fiscaliettu; pa si nni ij' nni s matri e cci dissi:
- M', l'ammazzavu lu canta-matinu.

S matri sintennu ch'ammazz' l'omu chi sunava lu fiscaliettu lu va a piglia, lu porta jintra e lu jetta nni lu puzzu, ca era vacanti senza acqua.

Quannu Giuf ammazz' a l'omu, si nn' addun unu, e lu ij' a dici a la s famiglia; subbitu si pattinu e nni fannu stanza a la Ghiustizia comu Gi'uf amnmazzau a lu canta-matinu.

La matri di Giuf, ca era 'sperta, pins' ch'ava un crastu ; l'ammazza e lu jetta nni lu puzzu. La Ghiustizia si nni va nni Giuf pri fari la 'virifica di lu muortu; la famiglia di lu muortu cci ij' 'nzmmula. Lu Jdici cci dissi a Giuf:
- Unni lu purtasti lu muortu?

Rispunni Giuf, pricch era babbu:
- la lu jittavu nni lu puzzu.

Attaccaru a Giuf cu 'na corda e lu calru nni lu puzzu; arrivannu a lu funnu di lu puzzu, minti a circari, e trova e tocca lana e cci dici a li figli di lu muortu:
- Nn'av a lana t p' ?

- M p' 'un n'avia lana.

- Chistu havi la lana; 'un t p' -


Pa tocca la cuda:
- Nn'ava cuda t p'?


- M p' 'un n'avia cuda.

- 'Nqu un t p' -
 

Pa tocca, chavia quattru piedi, e dici:
- Quantu piedi avia t p'?

- M p' du' piedi ava.


Rispunni Giuf:
- Chistu havi quattru piedi; 'un t p' -

Pa tocca la testa, e cci dici:
- Nn'avia corna t p'?

Rispunninu li figli:
- M p' 'un n'avia corna,

Rispunni Giuf:
- Chistu havi li corna ; 'un t p'.

Rispanni lu Judici:
- Giuf, o cu li corna o cu la lana acchinalu.

Tiranu a Giuf cu lu crastu 'n cuoddu, la Ghitistizia vitti ca era veru crstu, e lass' liberu a Guf.

 

Casteltermini
trascritto da Giuseppe Pitr
in Fiabe, Novelle e racconti popolari siciliani

 

www.colapisci.it