Giufà e la luna

 

"Na vota c'era... cu c'era?
C'era 'na vecchia c'a ciculattera
Ogni tantu ittava n'puntu
Assettiti ddocu ca ora tu cuntu "

K.Spina

 


 


Marcella Brancaforte


E ora ti lu cuntu stu cuntu, l'urtimu cuntu ca mi ristau, ppi miraculu di la sorti, 'npintu 'ntra li rami sicchi di dd'arbulu ca stenni vrazza mauri p'acchiappari n'pinnaculu di luna...

C'era na vota... Giufà!
Cu era Giufà? 
Ma comu, non t'arricordi cchiù? 'ddu carusu menzu scemu, niuru 'mpiciatu comu n'saracinu, ca tutti lu pigghiavanu ppi babbu, e c'era babbu veramenti!
- Ma chi si Giufà?"

Accussì ci dicevanu 'na vota a chiddi cchiù abbunati e simpliciunazzi; ma l'occhi Giufà ci l'aveva spadaioli e longa la sapeva dintra li vavareddi niuri e lucenti comu 'n'cocciu d'alivu saracinu.
Nn'avia vistu cosi Giufà, quannu ancora li sordi si cuntavanu a sanara e 'n'sanaru era na ricchizza ppì iddu, ca si puteva accattari 'n'cicireddu, quannu ancora tutti si chiamavanu cumpari e cummari, e la cummari faceva la cuddura pi la figghia malata:
- Viva Santa Rusulìa, jancu e russu comu a tia! - diceva, tinennu fitta la balata davanti la vucca di lu furnu menzamai ci trasissi n'filu d'aria... e la vastedda vunchiava e lu sciauru crisceva e allaricava lu pettu.

Giufà bonu campava, sangu saracinu ci curreva 'nta li vini e lu nasu l'aveva finu, chiù finu di tutti chiddi ca lu chiamavanu babbu, pirchì avìa caputu zzoccu cunta veramenti n'ta la vita, ca lu pinsari simplici ti apri l'occhi e ti fa vidiri li cosi comu ppi daveru sunnu; e allura tu diventi n'giganti, granni granni, e non ti fa cchiù 'mprissioni di nenti... vidi di luntanu la genti ca si movi tunna tunna comu 'na nnimmula, ppicchi? 'ppi circari cchi? e pigghiannu ppi babbu a Giufà ca, 'nveci, si la godi a vardari sta gran cunfusioni e 'n'pocu di pena l'havi, forsi, ppi st'omini ca volunu a tutti i costi la luna e quannu ci pari ca l'hanu acchiappata ci arresta fulinia 'ntra li manu.

E pirchissu 'nta st'anni Dumila Giufà non c'è chiù e non c'è chiù mancu la luna...
Forsi si n'acchianaru 'dda supra, tuttidui, supra di lu celu, Giufà a cavaddu di 'na luna a chintadecima, ca vardanu, vardanu...
E la dici longa lu so tistiari...
Ma l'omini non s'accorgiunu di nenti, chiù si scurdaru comu si varda lu celu.


K. Spina (Catania)

 

www.colapisci.it