Spaghetti fumminati

‘Dda notti mź ziu Arturu, ora bonąrma,
chi ‘nta mź casa si facģa vacąnza,
omu stracanusciłtu pi la panza,
non ricittąva e non truvąva carma.

Avģa manciątu brņcculi ‘ffuąti,
‘na cutulčtta fritta ch’i patąti,
dū ova duri pi sapłri ‘i bucca
e frutta sicca, prima mi si cucca.

Cu tuttu ‘u camiciłni e ‘a papalģna
desi la sbģgghia: -Tutti ‘nta cucģna;
mittčmu supra ō focu ‘na pignąta
annunca non mi passa ‘sta nuttąta
.
- Ma non c’č pumadņru priparąta -
dissi mź matri un pocu scuncirtąta
- Non ti nni ‘ncaricąri mź cugnąta,
ti fazzu ‘na sassģtta fumminąta -


Pigghiąu ‘na patiddłzza e un pocu d’ņgghiu
e sminuzząu dū spicchicčddi d’ągghiu:
- Videmu a cū mi dici non nni vņgghiu;
cchił picca semu e cchił mi veni mčgghiu! -


Ma manu manu chi ‘dd’ągghiu si friģa
e ‘a casa si ‘mbrumąva di ‘dd’essenza,
‘u sonnu ci passąva a cū nn’avģa
e ognłnu discurrģa cu la sō panza.

Comu si chistu ancņra fussi picca,
comu s’u turcimentu non bastąva,
ci scafazząu tri pumadņru a scocca
e non fu cosa di ‘nguantąri ‘a bava.

Cchił fumminątu mź patri ci’arristąu,
studdłtu di ‘n’amłri a prima vista.
Ma mai ‘nta vita mei mi capitąu
‘na negatģva a ‘stu piąttu ‘i pasta.

Piattu pill’amģci a menzanotti,
piattu pi cunchiłdiri ‘na festa;
o sunnu ranni o sunnu giuvanotti,
‘nta la pignąta pasta non nni resta.

Walter  Ignazio Preitano

   

www.colapisci.it