Pisctoccu a la iarrusa

 

                                  

-‘Nta ‘stati ch’a calùra nni scummìna

e ‘a ghiotticèdda nni iettirìa pisanti,

non ci facèmu tortu a la cucìna,

ch’u nanu ‘a fantasìa lu fa giganti.

 

P’avìri piscistòccu ‘nta mê casa,

essennu mê mugghièri sfiziùsa,

ci scammintài, p’amùri d’a mê spusa,

‘i “pètali di stoccu a la iarrùsa”.

 

Non c’è bisognu ‘i crita e terracòtta,

t’abbasta ‘na patèdda pi ‘stu ciùri;

comu ti dissi chista non è ghiòtta

ma fa parìgghia pi ciàuru e sapùri.

                        

Accàtta pisci comu p’a ‘nzalàta

e làssilu ‘ntall’acqua chi ci scurri;

e ora, si ssî bedda arripusàta,

parràmu dill’odùri e di li ferri.

 

‘Na cipuddùzza senza sparagnàri,

‘na pocu d’àccia e un peti ‘i putrusìnu,

dùdici chiappirèddi, a isaggiràri,

e un quartu ‘i pipicèddu canarìnu.

 

Di chissu cchiù d’un quartu non nni pìgghia

ch’annunca suprarìgghia ‘nto sapùri;

e ora chi ssî pronta ‘ntall’odùri,

c’a menza luna fanni ‘na puttìgghia.

                              

Ògghiu, fucùzzu allègru e menti sbìgghia

anfina chi ti pari a puntu giustu,

‘na pocu ‘i concentratu, ma ‘na scàgghia,

pi culuràri e ci ‘ncagnàri ‘u gustu,

 

e sali e pipi quantu ti nni senti

pi non ci fari sconzu a li parenti.

Pìgghia ‘ddu pisci e fallu ‘nzapuràri

‘nta ‘ssu suffrìttu chi sapìsti fari.

 

 

‘Sta vota miscitìa c’un cucchiarùni,

e iddu sfògghia comu a ‘na rusàra,

cummògghia tutti cosi e pìgghia cira,

ma ogni tantu smovi e ti n’addùni.

                          

Comu riddùci l’acqua chi muddàu,

sminùzzicci tri quattru pomadòru,

cchiù russi sû cchiù dùgnunu ristòru;

cummògghia ancòra anfina chi cucìu-.

 

-E comu mi cunvìnciu di ‘ss’eventu?

‘U vaddu e mi ripassu ‘u paru e sparu?-.

-‘U ‘ssaggi, bèdda! E si non è ‘u mumentu,

acqua e fuchìttu. Mi pari tuttu chiàru!

 

 Quannu ti pari tènniru abbastanza,

 leva ‘u cummògghiu e facci fari ‘u quàgghiu;

 s’i dosi foru chiddi ‘i ciccustànza,

 a paru di lu pisci assumma l’ògghiu.

 

 

 Chiussài di chistu non ti vògghiu diri,

 p’u restu è l’esperienza chi cumànna.

 Si di ‘stu pisci cchiù nni vôi sapìri,

 a vacci a dumannàri a ‘n’àutra banna.

 

 

Walter  Ignazio Preitano

   

www.colapisci.it

t