La ricetta in versi di Gianni Argurio -

Maccaruni a ghiotta di piscispata

Priparari 'u ripienu p bracioli
cu putrisinu, muddca e furmaggiu,
l'ogghiu e agghiu e lu pipi a c voli
e 'u sali, chi vi raccumannu ... adagiu.

Llargati 'i ffeddi di lu piscispada,
mittiticci 'u ripienu di muddica;
mmugghiata la braciola v nziccata
nto spidu e tutta bona e... binidica.

Nta n'autra cassalora suffrijti,
na gran bedda cipudda di Trupa,
c ghippiri e poi l'alivi salati
e tanta.jaccia nzemi si gira .

Junciticci la salsa 'i pumadoru,
sali p quantu basta e riminati,
poi 'n pocu d'ogghiu brunnu comu l'oru...
facennu cciri e cc la ssaggiati

Dopu calaticci tutti 'i bracioli
ca focu lentu si vannu facennu
lu zzucu prontu gi comu si voli
cchi cottu a piaciri v scinnennu .

E Fura 'i bgghiri li maccaruni,
si vi piaci pasta margarita,
scultIli d'intra lu quaddaruni...
mmisctili c ghiotta sapurita .

Purtati a tavula sta gran dilizia
cu 'ila grattata di furmaggiu grana
e si vuliti p nostra amicizia ...
nnaffiaticci lu vinu 'i dammiciana.

Gianni Argurio

   

www.colapisci.it