La ricetta in versi di Gianni Argurio -

Pasta cu niru da siccia

Nta 'na gran cassalora ci mittiti
l'ogghiu d'aliva quantu po' bastari,
du' spicchi d'agghiu o tr si lu vuliti,
girati bonu e n fati bruciari.

Pigghgiati 'a siccia pulita e lavata,
ci la calati, s bedda tagghiata.

Girati e rigirati a focu lentu
e dopu ca tutt'a siccia ndurata
 juncitici la salsa e 'u cunnimentu
prontu e cuntrullati 'na ssaggiata.

Pipi o pipiruncinu assai o picca...
ci stannu e la siccia veni cchi ricca.

Nto 'n pentuluni bugghti 'i spaghetti
e stati attenti a la dosi d sali...
megghiu mi si teni a cu' ci metti,
picch ci spascia'u gustu e poi fa mali.

Scinnitili a lu denti e li ssaggiati...
e cu niru d siccia li cunzati.

Gianni Argurio

Sommario Ricordi di Cola

www.colapisci.it