La ricetta in versi di Gianni Argurio -

Pasta chi sardi

Pigghat ' sardi frischi e li frijti
dopu chi puliziastu, 'n vu scurdati
luvannuci 'a testa e li spini puliti,
nta la farina boni li passati.
Chista la prima cosa chi s fari
e li mittiti 'i parti, hannu aspittari.

L'ogghiu d'aliva d'intra la patedda
p quantu basta annat a quaddiari
cc rusulati la cipudda bedda...
e 'na picca 'i cunserva ci squagghiati.
Cunserva 'i pumadoru si capisci...
nzemi a lu finucchieddu si ricchisci.

Lu firuicchieddu prima v bugghiutti,
e l'ancovi salat spzzttati,
cu l'uva sultaniva v junciutu
lu zaffaranu e li pigna salati.
Puru 'u pipiruncinu si vuliti
non ci sta mali si vi cunvinciti.

Bugghti ora 'a pasta pricciatinu
nta stissa acqua d lu finucchieddu,
mi raccumannu, a lu denti "caninu"
nsapurtu nesci gustuseddu.
E quannu lu sculati gi viditi
comu sciddca mentri lu cunnti.

Mittiti supra focu un padidduni
e li sardi cunzati ci calati
nzemi a lu pricciatinu 'u fucchittuni,
ca manu lesta tuttu rigirati.
Dopu qualchi minutu sull'istanti
scinnitili e sirvitili fumanti.

 

Gianni Argurio

Sommario Ricordi di Cola

www.colapisci.it