La ricetta in versi di Gianni Argurio

Bracioli di totaneddi a ghiotta di don Cicciu

E' di don Cicciu sta ricetta bedda
chi m dittau propria stamatina,
a 'na palata e cu la risatedda.
Sintiti comu s fari 'n cucina.
Pigghiati 'i totaneddi a tubicedda
e li inchti cu ciuru d marina.
Furmaggiu, cu a muddica e putrisinu,
 l'agghiu 'mpastatu cu l'ogghiu cchi finu.

Poi nta 'na cassalora capienti
mittiti nzemi a l'ogghiu e 'a cipuddina,
ghippiri, jaccia, alivi e stati attenti
pi fari 'a ghiotta e cu la pisillina.
Bullaticci a stu puntu 'e "quattru venti",
li totaneddi chini a braciulina.
Dopu chi sunnu boni suffriti,
juncti la cunserva e li saluti.

A focu lentu, i vi raccumannu,
(ccuss mi dissi don Cicciu, mi pari,)
e stati attenti mi facti dannu...
 occhiu a la penna, si ponnu bruciari.
Menti p mia, vi ricordu e quannu
nte totaneddi ci aviti a mmugghiari
 'nu gambiru sgusciatu 'i longu rittu,
ccuss 'i bracioli vannu ... cu pitittu.

 

Gianni Argurio

Sommario Ricordi di Cola

www.colapisci.it