‘U Sthrittu di  Missina

Stretto  di Messina

Si cunta e si ricunta
chi ‘nto sthrittu di Missina
nasceru li sireni di lu mari ...

E chistu é u mari
‘cchiù beddu di lu munnu
e Colapisci ‘nni fici lu so’ regnu ...

A’ sira ... Quannu ‘a luna
nesci fora
e ‘llùmina ‘u paisi
‘ncantaturi ...
li pueti ci cantanu l’amuri
e l’artisti ci dannu lu culuri ...

Riggiu e Missina
si vidunu ‘nto mari
quannu ‘a notti
ci sunnu li lampàri ...

Sbattuti sunnu l’unni
d’a risacca
menthri lu celu
é tuttu un mantu d’oru ...

Passa lu ferribbottu
‘lluminatu ...

E comu un sognu passa ...
E poi scumpàri ...

‘U nosthru mari
é ancòra "u nosthru mari"
e non c’é nuddu
chi ‘nnu po’ rubbari ...

Giuseppina Spadaro

   

www.colapisci.it