Teresa Pinto - Colapesce: angelo dello strettoLa passionalità di Teresa Pinto, già dalla prima scena  della tragedia in 3 atti, segna la struggente storia di Colapesce e mette in evidenza la forza dei sentimenti.
QUADRO PRIMO
SCENA PRIMA

Colapesce e Maredda

Colapesce

 • Varda, lu mari è la me casa; canusciu lu so funnu comu un pisci. Nascii nta li so brazza, criscii dintra la furia di li so procelle; sugnu 'na petra soì! E comu 'a petra sugnu forti e arditu.
  Poviru sugnu, sugnu un piscaturi, e sulu ò munnu; però tesori stennu é to pedi, comu 'nu re, 'nu re alla so regina! Pigghia, su toi: cunchiggh'i perli, rami di curaddu, stiddi di mari e gigghi ... Pi ttia, pigghiassi di ntá riti anzinu 'a luna! ...

Maredda

 • No, non si' sulu ò munnu; la to casa è 'u me cori, non è 'u mari; d'iddu non ti fidari ... non sempri canta canzuni d'amuri! ... Cu ddi du' mostri chi ntó passu teni - chi mancu 'a porta di l'infernu l'havi! e campunu di sangu cristianu, cu 'nfaccia a Scilla di sciancu si varda, di spaddi, cu Cariddi, nun si sarva! ... Tu, Cola, troppu l'ami! lu lu sentu nimicu, io l'odiu ... l'odiu! ... La notti, 'u sentu quannu acchiana a rrina, lu séntu ca si stenni arretu 'a porta e 'Ilicca 'u me scaluni, comu un cani ... Mi pari c'amminazza quannu parla, e parla ... parla ... e certi notti sentu chi batti ... A mia mi trema 'u cori, mi strinciu nta lu lettu e preiu la Madonna di la Lettera e chiamu a ttia! ...

Colapesce

 • Calmati, amuri miu! Tu si' gilusa! ... sì, si' gilusa di st'equoreo amuri ... Oh ... fimmina non è, non ti scantari! ... (Rivolto al mare con orgoglio). E' 'u me mari! U nostru mari! Ntó munnu non l'attrovi n'autru eguali! E' u mari di lu Strittu di Missina! E' 'ncantatu! E' fatatu! (Con trasporto). Quannu sprizza faiddi di diamanti, e s'avvicenna un ventu biancu di sognu; quannu vilata, supra all'acqua rizza, passìa 'na Fata e tessi 'a 'ncantasciuni cu pezz'i celu e'ncenzu profumatu; mentri 'nu specchiu, ppi si taliari, 'u celu nta ddu puntu ci suspenni, l'amuri fannu lu Ioniu cú Tirrenu, sutta all'occhi!

Maredda

 • Infidu e beddu, carizza la so calma e ti rapina ...

Colapesce

 • E mi chiama ... mi chiama ...  Eppuru ... Vassumigghia. Quannu vardu i to occhi, tu, diventi luntana; arretra la pupilla, e l'iridi sprufunna dintra un lagu, unni passanu umbri e ripassanu appena, cu ddu stissu misteru - comu fossi distinu chi mi chiama ... mi chiama! ...

Maredda

 • Un sensu oscuru hannu sti to paroli chi non sacciu capiri. 0 Cola, Cola ... e puru tu, misteru si' ppi mia! Ma dimmi, tu, cu sini veramenti?

Colapesce

 • Oh! non mi fari dumanni ... lassa iri Maredda, lassa iri ... (Riprendendosi, quasi allegro). Sugnu Cola, 'u to Cola, non ti basta?

Maredda

 • T'hannu vistu di notti i piscatura passannuti vicinu chi lampari; t'hannu vistu nta facci ... pari mortu! ... Dici 'a genti chi quannu a sarvataggiu ti ietti dint'all'occhiu di lu vortici, drittu scinni alla rupi di Cariddi, poi torni ... cu la vucca 'nsaguinata.  Dimmi, Cola, ppi ogni vita umana quali prezzu scunti lu riscattu  un mostru chi fu figghia di la Terra?

Colapesce

 • Oh, non mi fari dumanni! ... Non mi fari dumanni! ... Un jornu, e forsi ...
  (Evitando di guardarla,
  fa l'atto di allontanarsi).

Maredda

 • No, amuri miu, chidda chi sia la sorti, mi votu 'o to distinu! Lu juru pi ddu funnu di lu celu, 'nfacci a ddu ranni Santu Sarvaturi dú cunventu chi fici re Ruggeru!

Colapesce

 • Ma tu, Maredda, di', scantu non n'hai?

Maredda

 • U me solu timuri è mi ti perdu!

................ ecc..
 

 

Leggi in
"Colapesce: L'angelo dello Stretto"
Tragedia in 3 atti di Teresa Pinto
Arnoldo Siciliano Editore

 

   

www.colapisci.it