Cantu d'amuri p 'Colapisci

"Oh,,.. Colapisci!".
Supra sta rina passu e caminu,
supra 'i sta rina giru e furru.
Spunta lu suli, cala la sira ...

"Oh, ... Colapisci!".
Beddu e gluriusu ti fici Diu
pu ma distinu, pi'majaria!

"Oh, ... Colapisci!".
Passa lu jornu, cala la sira
e io ti chiamu, ducizza mia!
Tu non rispunni, batti lu mari,
mari crudeli, mari Cainu!

"Oh, ... Colapisci!".
Tu, nun rispunni, nun dici nenti,
tuttu scurdasti du nostru amuri!
Nun ti rivordi quannu pa'manu
tu mi purtavi strincennumi fitta?
Nun ti rivordi quannu du mari
sciauru rivava
e duei duci tu mi basciavi.

"Oh, ... Colapisci!".
Fusti signuri, fusti cristianu,
fusti famusu e fusti pisci,
amanti ranni cchi di lu suli
biddizza d'oru, fudda d'amuri!
Oh, Colapisci, pirdutu nt mari,
dintra lu mari vogghiu viniri:
quannu ti stanchi mi porti a culonna
cu li ma mani ti vogghiu jutari!
Vogghiu tuccari ancora i capiddi,
vogghiu basciari ancora a to bucca,
amuri duci, amuri pirdutu,
unni ti trovu, cu mai m'aiuta?

"Oh, piscaturi bonu e curtisi
dammi na riti quantu mu pigghiu,
na riti ranni, durata, liggera
quantu mu pigghiu liggicchiu liggicchiu...
Tutti li sciumi scinnunu a mari
i cu ma sciatu i vogghiu sciucari!
Eccu i vegnu, dammi a to manu,
apri li brazza, trisoru miu
e dintra u mari restu cu tia!"

"Oh, ... Colapisci!".

 

Nina Giardinieri
Premio Colapesce 1998
Armando Siciliano Editore

 

   

www.colapisci.it