Ad un cavaleri

Stu vostru fari di la notti jornu,
E di lu jornu poi farinni notti,
Su cavaleri nun mi piaci un cornu.
Siti un omu di gustu, e ' ntra li dotti
╔ spatatu lu vostru varvarottu,
Pri stari a focu vivu in frizzi, e botti.

 Ma dipoi v'annigati dintra un gottu;
Chi unennu tanti pregi a stu sistema,
Faciti pri li gatti un panicottu.
Scummettu, chi quann'era comu crema
Lu vostru curpicciolu, fu animatu
Da qualchi CiurruvÝu cu la taddema,

E veru, chi in Sicilia s'Ŕ datu
Un Cola-pisci; ma ' un cc'esempiu poi
Di un Cola-cuccu , o un Cola-gnacubbatu.

Stu primu esempiu, chi ' ntra l'anni soi
Fici lu munnu, siti vui, chi ancora
Sariti originali, unicu eroi.
Siti lu stili chi a nui spunta fora
Da l'assi di la terra, pri mustrari
Lu jornu di l'antipodi, e l'aurora;

Cu l'uri , in cui si vannu a visitari
L'omini di dda sutta, e vannu a cena,
O vannu ' ntra li strati a passiari.
╔ certu, chi starrissivu cu pena
'Ntra la stanza, unni stannu li Biati,
Chi mi figuru lucida, e serena,
Diu vulennuvi fari cosi grati
Giacchý l'arma lu jornu nu lu gusta,
O vi la jetta ' ntra l'oscuritati,
O puru ch'Ŕ lu megghiu vi l'aggiusta

 

Giovanni Meli
 

   Sommario Dicono di Colapesce   Sommario di Colapisci.it

www.colapisci.it