www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessità o per sceltaWalter Ignazio Preitano

 

‘A liggènna di Colapisci
(canzùni)

Tra tanti stòrii fossi é la cchiú  vera,
si veritá ‘nta ‘na liggénna trasi:
ma ‘i fatti antìchi sû tutti î ‘na manéra,
di ogni civiltá, d’ogni paísi.
P’avíri stòria dintra di ‘stu munnu,
pi diri ch’era bona la simenza.
Cuntàri stòrii a nuddu ci fa dannu,  
puru si non nni dugna cunuscenza.

‘Stu Cola era un piccíttu
di genti missinísi,
amanti di lu strittu
d’u mari e d’i sô cosi,
patrùni d’i funnàli,
amícu d’ogni pisci,
gilùsu d’u sô sali,
da ebba chi cci crisci.

coro
Cola Cola
non ci’annàva a scola
e non muttàva pisi
'ddu piccíttu missinísi.
E non puttàva pisi
‘ddu piccíttu missinísi.

‘U tempu ci passàva
‘nta ‘stu divettimentu,
ma a casa si piniàva
e si campàva a stentu.

Sô matri ci mannàu
‘sta malanòva china:
- Chi m’addiventi pisci
cull’argi e cu la spina!-.

coro
Cola Cola
non ci’annàva a scola
e non muttàva pisi
‘ddu piccíttu missinísi.
E non muttàva pisi
‘ddu piccíttu missinísi.

Cosí la stòria cunta
e la liggènna crisci,
‘ddu giùvini addiventa
menzu omu e menzu pisci.

Cosí ‘ddu cettu  Cola,
non sàcciu si capísci,
s’a cosa ti cunzòla
fu chiamàtu Colapísci.

coro
Cola Cola
ora sî Colapísci
patrùni di lu strittu
e parenti di li pisci.
Patrùni di lu strittu
e parenti di li pisci.

‘Ddu Cola fu cuntentu,
non s’a pigghiàu a mali,
picchí pi ‘ddu purtèntu
scurazzàva ‘nte funnàli.

Quannu truvàu un vascèddu
ch’avía ‘un tisòru antícu
chiamàtu fu a castèddu
d’u rignanti Federicu.

coro
Cola Cola
ora sî Colapísci
patrùni di lu strittu
e parenti di li pisci.
Patrùni di lu strittu
e parenti di li pisci.

- Tu chi sammùzzi a funnu-
ci dissi ‘u ‘mperatùri
- giría ‘a Sicília in tunnu
pi canùsciri í struttùri-.

Cola si sammuzzàu
e riputtàu ‘stu cuntu
-Ci sunnu tri culònni
sutta a ‘st’ísula d’aggèntu.

Ma una si cunzùma
sutta a lu Mungibèddu,
p’u focu chi ci dduma
prima o poi finísci a moddu.

coro
Cola Cola
‘a stòria fu tremènna
pi chiddu chi vidísti
addivintàsti ‘na liggènna.
Pi chiddu chi vidísti
addivintàsti ‘na liggènna.

Infatti ‘u ‘mperatùri
ci fici ‘sta ‘sparàta:
- Ripòttimi ‘ddu focu
pi cci dari ‘na sbicciàta.

Cola si rifiutàu
davanti ô ‘mperatùri
ma chiddu ‘u minazzàu
di fami e di turtùri.

coro
Cola Cola,
attèntu a la tarígghia,
‘u focu cu ‘sti manu
non si tocca e non si pígghia.
‘U focu cu ‘sti manu
non si tocca e non si pígghia.

Ma Cola era un piccíttu
d’oggògliu e di curàggiu,
si sammuzzàu ‘nto strittu
pi non ci dari àggiu.

- O cu ‘ddu focu ‘nchiànu
o lu mê sangu assùmma,
o mi battíti ‘i manu
o mi sunàti ‘a trumma-.

coro
Cola Cola
‘u mari è traditùri,
d’a giuvintù intrèpida
si pígghia ‘u mègghiu ciùri.
D’a giuvintù intrèpida
si pígghia ‘u mègghiu ciùri.

- Aunn’è chi Cola affàzza -
- Aunn’è chi ssi ricògghi -
Ma cumparíu ‘na chiàzza
ch’arrussicàu li scògghi.

Chiancíu tutta la genti
chiancíu lu munnu sanu:
‘ddu Cola non tunnàu
c’u fochicèddu a manu.

‘A vuci si spanníu
muntàu la  liggènna
chi Cola è sutta ô strittu
pi ‘nguantàri ‘dda culònna.

coro
Cola Cola,
si ssenti ‘a nostra vuci,
sapíriti ddassùtta
nni cunzòla e nni dà paci.
Cola Cola,
si ssenti ‘a nostra vuci,
sapíriti ddassùtta
nni cunzòla e nni dà paci.


  Walter  Ignazio Preitano

 

non muttàva pisi: non faceva alcun lavoro di fatica.

si piniàva: si penava, si viveva negli stenti.

cunta: racconta.

crisci: cresce, si alimenta.

purtèntu: portento, avvenimento eccezionale.

sammùzzi: ti immergi.

in tunnu: in tondo; fai il giro dell’isola.

riputtàu: riferí.

dduma: accende, divampa, arde.

a moddu: a mollo, si inabissa.

tremènna: tremenda.

ci fici ‘sta sparàta: se ne uscí con questa strana frase.

‘na sbicciàta: una guardatina per rendermi conto.

tarígghia: inganno, scherzo di cattívo gusto.

àggiu: agio, sazio, soddisfazione.

assùmma: viene a galla.

intrèpida: coraggiosa.

affàzza: affaccia, torna a galla, ricompare.

si ricògghi: si ritira, ritorna.

chiàzza: questa volta significa macchia.

si spanníu: si sparse.

‘nguantàri: agguantare, tenere stretta.

 

da Progetto Dialetto

  

   

www.colapisci.it