www.colapisci.it L'uomo che diventa pesce per necessità o per scelta Walter Ignazio Preitano
 

Pisctoccu a la iarrusa

 

 

-‘Nta ‘stati ch’a calúra nni scummína
e ‘a ghiotticé dda nni iettiría pisanti,
non ci facému tortu a la cucína,
ch’u nanu ‘a fantasía lu fa giganti.

P’avíri piscistóccu ‘nta mê casa,
essennu mê mugghiéri sfiziùsa,
ci scammintài, p’amùri d’a mê spusa,
‘i “pètali di stoccu a la iarrùsa”.

Non c’è bisognu ‘i crita e terracòtta,
t’abbasta ‘na patèdda pi ‘stu ciùri;
comu ti dissi chista non è ghiòtta
ma fa parìgghia pi ciàuru e sapùri.

Accàtta pisci comu p’a ‘nzalàta
e làssilu ‘ntall’acqua chi ci scurri;
e ora, si ssî bedda arripusàta,
parràmu dill’odùri e di li ferri.

‘Na cipuddùzza senza sparagnàri,
‘na pocu d’àccia e un peti ‘i putrusìnu,
dùdici chiappirèddi, a isaggiràri,
e un quartu ‘i pipicèddu canarìnu.
Di chissu cchiù d’un quartu non nni pìgghia
ch’annunca suprarìgghia ‘nto sapùri;
e ora chi ssî pronta ‘ntall’odùri,
c’a menza luna fanni ‘na puttìgghia.

Ògghiu, fucùzzu allègru e menti sbìgghia
anfina chi ti pari a puntu giustu,
‘na pocu ‘i concentratu, ma ‘na scàgghia,
pi culuràri e ci ‘ncagnàri ‘u gustu,

e sali e pipi quantu ti nni senti
pi non ci fari sconzu a li parenti.
Pìgghia ‘ddu pisci e fallu ‘nzapuràri
‘nta ‘ssu suffrìttu chi sapìsti fari.

‘Sta vota miscitìa c’un cucchiarùni,
e iddu sfògghia comu a ‘na rusàra,
cummògghia tutti cosi e pìgghia cira,
ma ogni tantu smovi e ti n’addùni.

Comu riddùci l’acqua chi muddàu,
sminùzzicci tri quattru pomadòru,
cchiù russi sû cchiù dùgnunu ristòru;
cummògghia ancòra anfina chi cucìu-.

-E comu mi cunvìnciu di ‘ss’eventu?
‘U vaddu e mi ripassu ‘u paru e sparu?-.
-‘U ‘ssaggi, bèdda! E si non è ‘u mumentu,
acqua e fuchìttu. Mi pari tuttu chiàru!

 Quannu ti pari tènniru abbastanza,
leva ‘u cummògghiu e facci fari ‘u quàgghiu;
 s’i dosi foru chiddi ‘i ciccustànza,
a paru di lu pisci assumma l’ògghiu.

 Chiussài di chistu non ti vògghiu diri,
p’u restu è l’esperienza chi cumànna.
 Si di ‘stu pisci cchiù nni vôi sapìri,
a vacci a dumannàri a ‘n’àutra banna.

 

Walter  Ignazio Preitano

   

www.colapisci.it