www.colapisci.it  L'uomo che diventa pesce per necessità o per scelta  Walter Ignazio Preitano

 

‘Nzalata primavera

 

 

Si ti facìsti òcchiu nasu e ula,
si senza ghiotta ti senti bannunàta,
putèmu raggiunàri di ‘nzalàta:
annùnca è mègghiu pasta c’a faciòla.

Ma si ti senti pronta, vacci ô storu
e cecca di la pinna ‘a patti ‘i susu;
diccìllu a ‘ddu marpiùni d’u stuccàru,
e non ti fari fùttiri ‘nto pisu.

‘A iùnta, chi p’a ghiòtta passirìa,
pi la ‘nzalàta sarìssi ‘na cundanna;
ma non ci fari tanta puisìa,
ch’a la finùta è iddu chi cumànna.


Ci’hâ diri  c’hai malati casa casa,
chiàncicci puru incòddu si t’a senti;
pi ‘stu piattèddu è lècita ogni cosa,
annùnca a casa dopu ti nni penti.

Ora chi ssî patrùni ‘i ‘ssu tisòru
tagghiàtu a mmossa, spiddàtu cu cuscènza,
annèilu ‘ntall’acqua pi li sunza
e pi livàricci ‘u fetu di lu storu.

Sciùghilu fittu dintra a ‘na mappìna
e sfògghilu a pètali di rosa;
pìgghia ‘na ‘nzalatèra malandrìna,
e mentri ‘u piscistòccu si ripòsa

datti di vessu dintra a ‘ssa cucìna.
Pripàra l’àgghiu, stavòta sminuzzàtu,
‘u piparèddu chi cci ‘ndrizza ‘a schina,
‘u putrusìnu lavàtu e scutulàtu,

limùni, sali, e ògghiu di trappìtu.
E ora pigghia ciàtu e miscitìa
pinzànnu ê cumplimenti ‘i tô marìtu
chi havi già menzùra chi firrìa.

Si manzamà è tempu ‘i scalugnèdda,
non mèttiri la testa sutta ‘a rina,
cu quattru mmossa di pumadurèdda
ti veni un piattu degnu ‘i ‘na riggìna!Walter  Ignazio Preitano

   

www.colapisci.it