www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessitÓ o per sceltaWalter Ignazio Preitano


ĹI mÚgghiu parti di lu piscispata

Come in  tutti gli animali di cui ci nutriamo, anche nel pescespada vi sono delle parti pi¨ pregiate; sapere quali sono e come cucinarli, potrebbe farci fare bella figura con il pescivendolo e con i nostri ospiti, oltre che con il nostro palato

'A "botta", la "scuzzŔtta" e 'u "cutagghi¨ni",
in ˛rdini lu mŔgghiu di 'dd'armÓli.
Si 'ntenni 'a "botta" unni curpýu l'arpi¨ni,
e 'u llanzat¨ri s'a mÓncia senza sali.

Puru 'a "scuzzŔtta", pezzu prilibbÓtu,

s'a spÓrtunu 'nta barca 'i piscat¨ri:

'a p˘i truvÓri si ssţ  raccumannÓtu,

opp¨ru si facýsti un gran fav¨ri.

 

Si t'arritr˛vi 'nta 'ssi furtunÓti,

fatti 'na delicÓta ghiotticŔdda:

dű  cÓppiri di Lýpari, salÓti,

'n'alýva di samm¨ra e 'a cipuddŔdda.

 

Tuttu dusÓtu, senza esaggerÓri,

tŔniti arrŔti cu li cundimŔnti,

lÓssicci 'u gustu chi ci desi 'u mari;

e statti attŔntu alli svenimŔnti!

 

Disc¨ssu a parti fa lu "cutagghi¨ni";

'ssa parti la truvÓmu facilmŔnti,

'a genti non s'accÓtta, havi raggi¨ni,

c'Ŕ pocu 'i masticÓri sutta ŕ denti !

 

Ma si t'abbÓsta l'arma di pruvÓri,

fattýllu cull'agghi¨zzu e 'u pumad˛ru:

Ô marinÓra inz˛mma l'hÔ manciÓri;

e dopu cunta 'i morti quantu foru !

  

Ora arristÓu Ĺu pisci tuttu sanu;

centu chilÓzzi Ĺi pisci ittÓtu ddÓ;

'a genti fa signÓli cu la manu

p'avýri un mossu di "felicitÓ".

 

Com¨nqui non Ŕ tuttu di ittÓri,

ci sunnu anc˛ra parti ginir¨si;

gust¨si puru, si sap¨ti fari:

robba pi li famýgghi numir¨si.

 

"CaciucavÓllu": prima d'u buddýcu,

a¨nni lu latt¨mi s'allucÓu;

Ŕ un pezzu duci e tŔnniru vi dicu,

fossi 'u chi¨ tŔnniru pezzu ch'arristÓu.

 

Ci'hÔ diri:- Pi fav¨ri, giovan˛ttu,

sicc˛mu ora semu tutti espŔtti,

tÓgghilu finu e non ci'annÓri stottu,

sinn˛ non mali pi li cutulŔtti -.

 

 E chiddu t'arrifýla quattru mmossa

chi pýsunu di chi¨ d'un quartar¨ni,

e quannu 'rrivi a casa pigghi 'a scossa:

t'ass¨mma 'u tremulýzzu e lu matr¨ni.

 

PacŔnza! Chista Ŕ sorti 'i cumprat¨ri;

non c'Ŕ difýsa contru  ˘ putiÓru!

'Nta 'ddu mumŔntu ti passÓu l'am¨ri

e penzi chi di novu ti frigÓru.

 

Ora turnÓmu ˘ nostru, amýcu beddu;

di tuttu 'ddu gran pisci chi purtÓru,

arrŔsta 'a "surra": tagghiÓnnu c'u cutŔddu

scinnŔnnu s¨bitu sutta d'u cuddÓru.

 

P'u tÓgghiu 'i 'ssu resýduu ci voli

cutŔddi fini e 'na man¨zza bona;

chissu Ŕ Ĺu tÓgghiu pr˛pria d'i braci˛li:

robba chi lu nnimýcu ti perd˛na!

  

E ora arrŔsta chiddu chi la genti,

(parru d'u missinýsi, 'ddu minchi¨ni),

chiama la "rota", chi non vali nenti,

e va di lu buddýcu  ˘ cutagghi¨ni.

 

Chissa Ŕ la parti ign˛bili d'u pisci !

Dura, stupp¨sa, e senza un filu 'i rassu:

sunnu cinquÓnta chili, mi capýsci ?

I˛ quannu arrŔsta chidda, vardu e passu.

 

Per˛, si la disgrÓzia t'assic¨ta

e a li parŔnti non p˘i fari tortu,

daccýlla 'nto carb¨ni 'na studd¨ta,

s'ann¨nca sapi suli 'i pisci mortu !

 

M'arricumÓnnu pi lu sammurýgghiu:

faccýllu cÓrricu di erbi e di sap¨ri;

l'˛gghiu d'alývu vŔrgini Ŕ lu mŔgghiu,

pi fari suppurtÓbbili 'u dul¨ri!

 

 Ora sugnu sic¨ru t'apprisŔnti

'nto storu di lu pisci a Ferrag˛sto

e pi ti dari tonu ammŔnzu Ô  genti,

ci cerchi 'a "rota" - Un chilo per arr˛sto !!!! ľ

 

Walter  Ignazio Preitano
da l'Addeu
pubblicato da Pungitopo

 

   

www.colapisci.it