www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessità o per sceltaAltri amici di Cola: Sara, voce e cuore della Sicilia


L’ammaru d'argentu

Navicu a mmenzu u mari lentu lentu
navicu pi pigghiari pisci assai
pi sorti si smuviu lu malutempu
e pisci mancu un unni pigghiai
mi l’haiu a fari un ammaru d’argentu
cu lenza d’oru e canna di curallu
mi l’haiu a fari e cchiu’ nun perdu tempu
ca a lu me’ amuri ce dari a manciari
navicu a la marina a tempu a tempu
lu ventu va spirannu e vaiu cantammo
m’haiu fattu un bellu ammaru d’argentu
lu jettu a mari cantu e su’ cuntentu

Navicu supra l’unna di lu mari
lu suli scinni e tuttu fa’ brillari
m’haiu fattu un bellu ammaru d’agentu
lu iettu a mari cantu e su’ cuntentu…
navicu a menzu mari lentu lentu
navicu pi pigghiari pisci assai
nni pigghiai unu ca passo’ pi centu
cu l’ammaru d’argentu chi pigghiai
lu tempu persu mi lu ripigghiai
cu l’ammaru d’argentu chi ghittai


Il gambero d'argento

Navigo in mezzo al mare lento lento
navigo per prendere molti pesci
per malasorte venne il maltempo
e niente potei pescare
me lo faró un gambero d’argento
con lenza d’oro e canna di corallo
me lo faró e tempo piú non perdo
poiché il mio amore devo nutrire.

Navigo sulle onde del mare
scende il sole e tutto fá brillare
mi son fatto un bel gambero d’argento
lo lancio in mare, canto e sono contento;
navigo in mezzo al mare lento lento
navigo per pescare tanti pesci
ne pescai uno che passó per cento
col gambero d’argento che lanciai
il tempo perso me lo ripre
si

 

Sara Cappello
la musica del sole

   

www.colapisci.it